Gezinssport Vlaanderen - Eindhout

ZWEMMEN VOORJAAR 2020

Baby- en peuterzwemmen

Leeftijd:
Babyzwemmen:
- vanaf 6 maanden tot 1 jaar met begeleiding van één ouder
Peuterzwemmen:
- vanaf 1 jaar tot 2,5 jaar met begeleiding van één ouder
- vanaf 2,5 jaar zonder begeleiding
Lesuur: 9u30 tot 10u00
Deelnameprijs:
- Lid gezinsbond: € 37
- Geen lid gezinsbond: € 55

Watergewenning tot Diepzwemmen

Leeftijd:
- van 3 tot 12 jaar
- (kleuter)zwemmen: opsplitsing in groep naargelang kunnen en vermogen
- diepzwemmen: kinderen die kunnen zwemmen maar toch willen bijleren worden begeleid
tot ze 50 meter kunnen zwemmen met correcte techniek (andere zwemslagen, duiken, survival…)

Indeling:
- Witte groep (watergewenning): kind voelt zich nog niet super in het water,
kan zijn hoofd niet volledig in het water steken
- Gele groep: kind kan drijven op de buik (min 3 sec.) en drijven op de rug (5 sec.)
- Blauwe groep: kind kan drijven op buik en rug maar nog niet zwemmen.
- Rode groep: kind kan al een beetje zwemmen in het ondiep.

- Zwemmen Diep: kind kan 12 meter zwemmen in het diep met de juiste techniek

Lesuur:
- lesuur 1: 09u30 tot 10u10
- lesuur2: 10u10 tot 10u50 (*)
- lesuur 3: 10u50 tot 11u30
- lesuur 4: 11u30 tot 12u10
(*) er wordt voorrang gegeven aan kindjes die een broertje of zusje hebben
die deelneemt aan het baby- of peuterzwemmen of watergewenning

Deelnameprijs:
- Lid gezinsbond:
- 1ste kind: € 47
- 2de kind: € 45
- 3de kind: € 43
- Geen lid gezinsbond: € 65

Omkleedkaarten:

- Om misbruik te voorkomen zal je enkel toegang krijgen via een omkleedkaart
- De deelnameprijs is exclusief de waarborg van € 5 voor de omkleedkaart die je de eerste les zal krijgen
- Breng de eerste les dus € 5 mee voor de waarborg van de omkleedkaart.
- Omkleedkaarten voor baby- en peuterzwemmen zijn verschillend van de andere omkleedkaarten
   omdat ze slechts tot 10.30u. werken.
- De € 5 waarborg krijg je terug aan het einde van de lessenreeks
   in ruil voor de omkleedkaart (indien niet beschadigd)

Data (10 lessen)

  • • 12 januari 2020
  • • 19 januari 2020
  • • 26 januari 2020
  • • 02 februari 2020
  • • 09 februari 2020
  • • 23 februari 2020
  • • 08 maart 2020
  • • 22 maart 2020
  • • 29 maart 2020
  • • 05 april 2020

 

Inschrijven

De inschrijvingen voor deze reeks zijn afgesloten. Mail naar gsf@gezinsbond-eindhout.be voor meer info.

Algemeenheden

•10 zwemlessen van 30 minuten voor baby's en peuters en 40 minuten vanaf 3 jaar
•Lesuur 1 is voorbehouden voor kinderen waarvan ook een broertje of zusje deelnemen
   aan het babyzwemmen
•Leden van de gezinsbond van Eindhout krijgen voorrang
•We vragen dat de kinderen 5 MINUTEN voor aanvang van de les klaarstaan
   zodat tussen de lessen vlot kan gewisseld worden.
•We halen de kinderen op in de kleedkamer 5 minuten voor aanvang van de les
•Kinderen kunnen enkel op het aangegeven uur zwemles volgen. Wisselen van uur kan enkel op aanvraag.
•Bij deelname kan je één keer per jaar een gedeelte van de inschrijvingsprijs terugkrijgen
   via het ziekenfonds. Meer inlichtingen bij uw ziekenfonds

Gedragsregels

Onze sportclub ondertekende de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsporten en
naar aanleiding van dit charter stellen we een aantal gedragsregels voor om positieve waarden
in de jeugdsport na te streven.

Veiligheid gaat boven alles, heb daarom respect voor de taak van de redders!
Respecteer de richtlijnen die zij vooropstelden voor een vlot verloop van de lessen.

Toon respect voor de lesgevers want zij zorgen ervoor dat ieder kind kan deelnemen aan de lessen
aangepast aan hun leeftijd, niveau en het individueel ritme.

Toon geduld en respect voor andere kinderen en ouders.
Tijdens de wisseling tussen de verschillende lessen is het vaak druk in de kleedruimtes en de douches en
hiervoor vragen we begrip en de nodige flexibiliteit.

Terugbetaling ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug als u een aanvraag tot
terugbetaling invult. Ga naar de site van uw ziekenfonds, druk het attest af en vul uw gegevens in.
Breng het attest mee naar de zwemles zodat wij onze gegevens kunnen aanvullen.